Foto: SHUTTERSTOCK

5 viltolyckor – varje timme

I Sverige sker 48 000 viltolyckor om året med fordon inblandade. En hög andel av dessa sker i de tre storstadslänen.

Vilda djur finns dygnet runt, året om, på och utefter våra vägar. Från norr till syd. På glesbygden och i tätbebyggt område. Visste du att nästan 35 procent av viltolyckorna sker i de tre storstadslänen?

Bakom det ökande antalet viltolyckor finns många faktorer; biltäthet, ökad viltstam hos vissa djur, förares ovana att läsa av naturen utanför vägbanan, och bra vägar som i sin tur genererar högre hastigheter. Klicka här för statistik över de mest viltolycksdrabbade vägsträckorna – län för län.

Tänk på att:

• Anpassa hastigheten efter rådande vägförhållanden och miljö.
• Ha en ”vid” blick när du kör, speciellt vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
• Vara på din vakt när du har vattendrag på ena sidan vägen och skog på den andra för där passerar djuren ofta för att dricka.
• Ta det extra försiktigt längs olycksdrabbade sträckor där det saknas viltstängsel.
• Vara extra uppmärksam vid gryning eller skymning, djuren rör sig i skydd av mörkret.

Om vilt dyker upp:

• Är det en älg – försök undvika kollision. Bromsa först, styr sedan undan.
• Är det omöjligt att undvika en krock – försök träffa djurets bakre del, då slungas älgen från bilen. Träffar du frambenen faller den in i bilen.
• Hoppar det upp småvilt på vägen, bromsa kraftigt men undvik hastiga undanmanövrar. Det kan resultera i en ännu allvarligare olycka.

När olyckan är framme – steg för steg:

• Sätt ut varningstriangel och slå på bilens varningsblinkers.
• Ring 112 och anmäl olyckan. Uppge plats, viltslag och djurets eventuella flyktväg. Att inte anmäla viltolycka är ett brott.
• Markera olycksplatsen med en markeringsremsa*, även om viltet är dött.
• Om viltet överlevde kollisionen, häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som djuret försvann.
• Avlägsna om möjligt döda djur från vägen, men tänk på din egen säkerhet. Använd gärna reflexväst.
• Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen. Du kan skadas och djurets lidande kan förvärras.
* Markeringsremsan kan du hämta hos Polisen eller Bilprovningen. Har du ingen remsa kan du markera olycksplatsen med en plastpåse eller dylikt.

Tips:

Ladda ner Nationella viltolycksrådets app ”Viltolycka” som varnar när du kör in i ett viltolycksdrabbat område.

Publicerat: 22 september, 2017 Senast ändrad: 12 februari, 2019
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.