FOTO: Porsche AG

Så färdas barnen säkrast i bilen

Sverige är världsbäst på barnsäkerhet i bil. Men trots att bakåtvända bilbarnstolar är absolut säkrast placeras nästan vart fjärde barn under fyra år framåtvänt.

Att föräldrar placerar sina barn fel i bilen handlar om brist på kunskap. Det vill vi ändra på. En häftig inbromsning, en kollision i 40 km/tim. Det behövs inte mycket för att ett barn ska skadas under en bilfärd, enligt Trafikverket.

Trafiksäkerhetsexperter och forskare är helt överens: bakåtvänt är det absolut säkraste färdsättet för barn. Även efter fyra års ålder.

Vid en kollision utsätts hals och nacke för extrema belastningar. Bilar är anpassade efter vuxna kroppar och det gör att barn blir extra utsatta vid kollisioner om man inte använder ett skydd som är anpassat efter deras storlek. En liten kropp kräver extra stöd.

Enligt Folksam ökar risken ju yngre barnet är. Barns huvud är stora och tunga i förhållande till vad nacke och muskler klarar av att hålla emot. Huvudet på en nio månaders baby utgör 25 procent av kroppsvikten, att jämföra med sex procent för en vuxen person. Sitter barnet framåtvänt riskerar huvudet därför att slungas fram och tillbaka vilket kan orsaka allvarliga nack- och huvudskador. Även mjälte, njure och lever kan ta skada.

En bakåtvänd stol fördelar kraften som uppstår vid en krock jämnt över en större yta och belastningen på huvud och nacke blir mycket låg. Bilstolen fungerar även som en sköld mot lösa delar som kan tränga in i bilen.

Studier från försäkringsbolaget Folksam visar att små barn som åker i framåtvända barnstolar löper fem gånger högre risk att dödas eller skadas svårt vid en kollision jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar.

En viktig sak att tänka på är att kombinationen bakåtvänd bilbarnstol och krockkudde är livsfarlig. Orsaken är den enorma kraft när krockkudden skjuts ut vid en kollision. Därför ska du aldrig låta ett barn i babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde sitta på en passagerarplats som har inkopplad krockkudde.

Regler om barn i bil

  • I Sverige är det lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet.
  • Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Förare som ej ser till att passagerare under 15 år använder bälte eller skyddsutrustning får ett bötesbelopp på 2 500 kr.
  • Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning – babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde – vilken är godkänd enligt UNECE Reglemente 44 eller Reglemente 129.
  • Barn i bakåtvända skyddssystem ska inte sitta på en plats utrustad med krockkudde, om den inte har satts ur funktion.
  • Barn ska vara minst 140 cm vid placering framför aktiv krockkudde om inte biltillverkaren har andra rekommendationer.

I svensk lagstiftning finns bestämmelser om barn i bil i Trafikförordningens 4 kapitel 10 § samt i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2014:52, vilka utgår ifrån de samordnade kraven i direktiv 91/671/EEC.

Källor: Trafikverket och NTF

Publicerat: 7 juli, 2017 Senast ändrad: 18 februari, 2019
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.