FOTO: Porsche AG

Vi hjälper dig att ställa in ljuset

Problem med positionslyktor eller halvljus är de vanligaste anmärkningarna vid kontrollbesiktning av personbilar. 2015 hamnade positionslyktor i topp med 332 123 anmärkningar.

Enligt Transportstyrelsens sammanställning följdes felaktiga positionslyktor av strålkastare halvljus med 288 788 anmärkningar.
För att slippa anmärkning kan du ta hjälp av Din Bils serviceverkstäder för inställning och genomgång av fordonsbelysningen.

Guide: Kör med rätt ljus på vägen

Dagsljus
I dagsljus ska du använda halvljus, men du får även använda varselljus, dimljus eller DRL (se nedan). Baklyktor behöver inte lysa i dagsljus, men kopplar du däremot på en släpvagn måste släpvagnens baklyktor lysa.

OBS! Följande ljuskombinationer är förbjudna:
• Halvljus + dimljus
• Halvljus + varselljus
• Halvljus + extraljus
• Dimljus + varselljus

Gryning/skymning/mörker/dåligt väder
Vid gryning, skymning och mörker ska du använda halvljus eller dimljus fram och tända baklyktor. Detta gäller likaså om väderförhållandena försämrar sikten, som till exempel vid regn, snö, dimma och dis.

OBS! Tänk på att det finns bilar där bakljuset inte är tänt tillsammans med DRL/varselljus. Då måste du försäkra dig om att halvljuset är påslaget vid gryning, skymning, mörker samt vid dåligt väder; regn, dimma och snöfall.
Den som kör med släckta bakljus vid gryning, skymning, mörker, regn, dimma, dis eller snöfall riskerar böter.

Vid mörkerkörning
Blända av helljuset när avståndet till framförvarande eller mötande fordon är sådant att föraren kan bli bländad. Kom också ihåg att det är förbjudet att använda helljus om det finns tillräcklig gatubelysning.

Tips vid dimma eller nederbörd
I dimma eller vid nederbörd ska du använda halvljus eller dimljus, dock inte tillsammans. Tänk på att helljus kan ljuset reflekteras vilket innebär att siktsträckan blir kortare med helljus jämfört med halvljus.
OBS! Du får använda dimbakljus om sikten är kraftigt nedsatt, men inte så att bakomvarande förare bländas. Stäng därför av dimbakljuset när bilen bakom kommit ikapp dig.

Vid stopp eller parkering
När du stannar eller parkerar på en väg i gryning, skymning, mörker eller när vädret ger dåligt sikt ska parkeringsljuset vara tänt.
På vägar med tillfredsställande vägbelysning så att fordonet ändå kan upptäckas behöver inte parkeringsljuset vara tänt.

Helljus
Du får inte använda helljus:
• När mötande fordon är så nära att föraren kan bländas, det gäller alla fordon på vägen samt tåg, spårvagn och fartyg.
• När du ligger tätt bakom ett annat fordon eftersom föraren kan bländas genom backspegeln.
• När belysningen på vägen är tillfredställande – ingen del av vägbanan är mörk.

Var försiktig med helljus:
• När du kör på en mindre väg och närmar dig en vältrafikerad korsning, annars riskerar du att blända förare i den korsande trafiken.
• När du möter en lastbil i ett backkrön. Då ska du blända av helljuset så fort du ser positionsljusen på taket, eftersom förarhytten är placerad mycket högre i förhållande till personbilar.

DRL – Daytime running light

Från och med 7 februari 2011 gäller ett nytt EU-direktiv inom hela unionen, enkelt uttryckt en utvidgning av den halvljuslag som Sverige infördes 1977. Alla nya bilar som säljs i EU-land måste från 2011 vara EU-typgodkända.

De flesta nya bilar har ett ”autoläge” för belysningen som innebär att godkänd dagbelysning lyser när det är ljust och sedan automatiskt kopplar om till halvljus med baklyktorna tända när ljusförhållandena blir sämre eller vid nederbörd.

FOTO: Shutterstock

Nytt är att bakljusen inte behöver lysa under dagtid – DRL ersätter halvljus utan att belysningen bak är tänd.

I Sverige är tiden för skymning lång, speciellt om hösten och våren. Problemet är att inte alla bilar är utrustade med skymnings- och nederbördssensor för automatisk tändning av halvljus och baklyktor vilket ställer krav på att föraren manuellt slår om till halvljus och positionsljus vid sämre sikt.

Kör du utan belysning bak vid dålig sikt kan polisen utfärda en ordningsbot beroende på rådande omständigheter.
OBS! Om ett släpfordon kopplas till en bil med DRL ska baklyktorna på släpfordonet lysa.

Källor: Trafikverket, Transportstyrelsen och Polisen Region Väst

Publicerat: 2 oktober, 2018 Senast ändrad: 18 februari, 2019
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.